Лидерска програма 2016-2019

Същност

  • 35 ученици между 6-10 клас ще бъдат разделени на 10 ученически лидерски екипи (УЛЕ) по наслени места и заедно с един местен и един външен за общността ментор ще преминат през серия обучения, предизвикателства и преживявания, за да реализират заедно със своите родители и общности проекти за положителна промяна в своите населени места. Лидерската програма на "Училищни чудеса" цели да предаде на учениците ценни знания и умения за личностното им развитие, да вдъхнови у тях желание за постоянно учене и да им демонстрира, че са способни да променят себе си и средата около тях.

Цели

  • 100% от участниците в лидерската програма...
  • ...са мастъри в това да разрешават проблеми, експерти в комуникационните умения и гурута в създаването на местни инициативи със своите родители и общности, 100% от които се реализират качествено и успешно в рамките на програмата.
  • ...напредват в знанията си: имат не повече от 5 неизвинени отсъствия и успех не по-малък от 4,5.
  • ...са примери за следните три ценности: отговорност, професионализъм и уважение и толерантност.

Ученически проекти