Визия, мисия, цели

Визия

 • "Училищни чудеса" изгражда позитивни ролеви модели сред ученици с нисък социално-икономически статус, които демонстрират, че упоритият труд и добро образование, могат да отведат всяко дете, където пожелае, независимо откъде е започнало.

Мисия

 • Работим за постигането на нашата визия чрез холистична програма, която...
 • ...развива уменията на учениците да анализират и разрешават критични проблеми, като първо създават споделена визия с хората в своите общности;
 • ...предоставя им менторска подкрепа и обучения, за да стартират проект на местно ниво и да бъдат началото на позитивна промяна в своите общности;
 • ...подпомага учениците в избора и пътя към постигането на желаната кариера;
 • ...вдъхновява учениците да учат постоянно и да бъдат отговорни граждани.

Цели

 • 100% от участниците в лидерската програма...
 • ...са мастъри в това да разрешават проблеми, експерти в комуникационните умения и гурута в създаването на местни инициативи със своите родители и общности, 100% от които се реализират качествено и успешно в рамките на програмата.
 • ...напредват в знанията си: имат не повече от 5 неизвинени отсъствия и успех не по-малък от 4,5.
 • ...са примери за следните три ценности: отговорност, професионализъм и уважение и толерантност.
 • 100% от участниците в програма “Старт в кариерата”...
 • ...учат в университет по свой избор или са наети на работа, която ги осигурява и прави финансово независими, 1 година след завършване на средно образование.
 • ...успешно са завършили университет и/или следват кариерна пътека по техен избор, която ги осигурява и прави финансово независими, 5 години след завършване на средно образование.
 • ...не се женят преди навършване на 18-годишна възраст ИЛИ дори да се оженят, продължават да следват кариерната пътека, която са избрали.