Нашите ценности

 • Основните ценности на "Училищни чудеса" са отговорност, професионализъм, уважение и толерантност. Ценностите залягат в основата на нашата работа и очакваме те да се демонстрират чрез поведението и да се спазват, както от всеки член на екипа на "Училищни чудеса", така и от учениците, които са част от УЛЕ, техните ментори, и доброволци на събития.

Отговорност

 1. Аз съм отговорен за собствените си действия/ резултати  и не се оправдавам с другите. Осъзнато развивам вътрешния си локус на контрол - поемам отговорност за всяко мое действие, независимо дали има положителни или  отрицателни последствия от него.
 2. Проактивен съм и инициирам/организирам проекти, срещи, поемам допълнителни задачи;
 3. Търся подкрепа от другите, когато не съм разбрал/а задачата или се затруднявам при нейното изпълнение; Виждам проблем - търся решение за него, а не се отказвам.
 4. Упорит съм и не се отказвам при всяка трудност.
 5. Рефлектирам в група и самостоятелно, за да подобря своята работа и подпомогна работата на съучениците си.

Професионализъм

 1. Изпълнявам заложени задачи в определения краен срок;
 2. Уведомявам навреме, ако съм възпрепятстван/а да изпълня краен срок или да участвам в среща/събитие
 3. Изпълнявам дейностите спрямо конкретно зададени изисквания и с високо качество
 4. В рамките на 24 часа отговарям на мейл, съобщение в социалните мрежи, смс-си и  телефонно обаждане от член на “Училищни чудеса”
 5. Идвам винаги навреме за среща, ако закъснявам се обаждам/изпращам смс.
 6. По  време на събития не използвам силен грим, къси поли/панталони, тениски/потници с голямо деколте.

Уважение и толерантност

 1. Изслушвам останалите и се опитвам да разбера гледната им точка.
 2. Работя с всеки от екипа независимо дали го познавам или не.
 3. Постъпвам честно и справедливо, като зачитам правата на всеки.
 4. Уважавам различните културни и лични истории  и традиции на останалите.
 5. Проявявам съчувствие и емпатия, като не съдя останалите за постъпките им, а се опитвам да се поставя на тяхно място и да помогна да подобрим работата.