Програми

  • “Училищни чудеса” е програма, която:
  • изгражда позитивни ролеви модели сред ученици в малки населени места, които успешно реализират  проекти за положителна промяна в населените си места;
  • активно въвлича родителите и общността в борбата с местните проблеми, посредством ученическите проекти;
  • помага на учениците да завършат средно образование и да предприемат следващите си кариерни стъпки;
  • вдъхновява учениците да учат постоянно и да бъдат отговорни граждани.