Стани ментор

Какво?

 •  35 ученици ще имат нужда от подкрепа, за да развият лидерските си умения и да осъществят проекти  на местно ниво съвместно със своите родители и общност. Учениците (VI - X клас) ще бъдат разделени в екипи от 3 до 6 участници. Всеки екип ще има свой ментор, който...
 • ...подпомага реализирането на проектите чрез срещи с учениците и общността онлайн и на живо.
 • ...води обучения и събития по предварително подготвени от екипа на "Училищни чудеса" материали;
 • ...дава обратна връзка по изготвени от учениците проекти, които са им били зададени по време на обученията;
 • ...пътува с учениците, за да ги запознае с добрите примери за възможна промяна в страната.
 • Менторите ще получат необходимото предварително обучение и подкрепа през годината от членове на екипа на "Училищни чудеса".

Къде и кога?

  • В селата и градовете в общините Ябланица и Луковит през втория срок на учебната 2018/2019 година (февруари - юни). Ще имаш пътуване до Ябланица или Луковит не повече от 1-2 пъти месечно (освен ако не си от региона), като обикновено обученията и събитията се организират в почивни дни или през ваканциите на учениците. Онлайн срещите между ментор и ученици могат да се правят в удобно и за двете страни време, но преди 20:00 ч.

Защо има смисъл?

 • Общините Ябланица и Луковит са едни от най-бедните в страната. Местните хора ежедневно се сблъскват с проблеми като неграмотност, висока безработица, ранни бракове, ранно отпадане от училище, силно замърсяване на общите пространства и други проблеми характерни за бедните региони в страната. За да се постигне дългосрочна промяна в тези населени места са нужни местни млади, мотивирани и способни хора, които да работят отвътре за положителното преобразяване на средата си.
 • Mожеш да помогнеш в създаването на лидери на промяната сред учениците в селата като ги въоръжиш с необходимите им умения, които ще им послужат, както в изпълнението на проектите им, така и дългосрочно в професионалното и личностното им развитие.
 • Ако останеш с учениците до края на техния път ще преживееш истински чудесни моменти от постигането на промяната и успехите на децата, за които  ти си допринесъл.

Защо да участваш?

 • Ще преживееш истински чудесни моменти от постигането на промяната и успехите на децата, за които ти си допринесъл.
 • Менторската работа с децата ще допринесе и за твоето личностно развитие и усъвършенстване като активен гражданин.
 • Екипът на "Училищни чудеса" се ангажира да ти помогне чрез препоръка и грамота за участие, ако си търсиш работа.

Необходими умения

 • Ако имаш предишен опит в работата с деца, би било страхотно, но най-важното е да имаш силна мотивация и търпение. Те са необходими, за да устояваш на трудностите, които могат да възникнат при работата с учениците. Децата имат нужда от много подкрепа и насоки и затова е от изключителна важност менторът да бъде пример за отговорност, уважение и толерантност, за да бъде техен ролеви модел и да спечели тяхното доверие.

Транспорт

 • В момента "Училищни чудеса" набира финансиране, за да покрива разходите за гориво на менторите по време на срещи на живо с учениците, както и да осигурява транспорт за ученици, ментори и екип по време на общи и големи събития.

Краен срок за кандидатстване

 • 13.01.2018 г.

Нашите ментори