Училищни чудеса помогнаха много за моето бъдеще“, Мариела 17 г. от гр. Ябланица