Какво?

В третото издание на програмата "Училищни чудеса" през настоящата учебна година 35 ученици в общините Ябланица и Луковит ще имат нужда от подкрепа, за да развият лидерските си умения и да осъществят проекти на местно ниво. Бъди техен ментор.

Програмата цели да създаде лидери на промяната сред учениците в малки и лишени от възможности места, като изгражда у тях уменията да анализират и намират решения на проблеми в своите общности, да търсят, разбират и използват информация от различни източници и, не на последно място, да боравят с дигитални инструменти, за да осъществяват свои конкретни цели.

Учениците (VI - X клас) ще бъдат разделени в екипи от 3 до 6 участници. Всеки екип ще има двама ментори, един местен и един външен за региона, като всеки от тях ще: участва в обучения и събития с учениците по предварително подготвена от екипа на "Училищни чудеса" програма; дава обратна връзка по изготвени от учениците проекти и задачи, които са им били зададени по време на обученията; подпомага реализирането на ученическите проекти чрез срещи с учениците онлайн и на живо.

*Менторите ще получат предварително обучение, подкрепа през годината от екипа на "Училищни чудеса", както и материали, които да им помагат в процеса.

Кога?

През втория срок на учебната 2018/2019 година (февруари - юни). Ще имаш пътуване до Ябланица или Луковит не повече от 1-2 пъти месечно (освен ако не си от региона), като обикновено обученията и събитията се организират в почивни дни или през ваканциите на учениците. Онлайн срещите между ментор и ученици могат да се правят в удобно и за двете страни време, но преди 20:00 ч.

Къде?

Градовете Ябланица и Луковит и селата Орешене, Добревци, Брестница, Златна Панега, Румянцево, Беленци, Дерманци, Петревене, Торос и др.

Защо има смисъл?

Селата в общините Ябланица и Луковит са едни от най-бедните в страната. Местните хора ежедневно се сблъскват с проблеми като неграмотност, висока безработица, ранни бракове, ранно отпадане от училище, болести и епидемии поради лоша хигиена и други проблеми, характерни за бедните региони в страната.

За да се постигне дългосрочна промяна в тези общности, са нужни местни млади, мотивирани и способни хора, които да работят отвътре за положителното преобразяване на средата си.

Като ментор на "Училищни чудеса" можеш да помогнеш в създаването на лидери на промяната сред учениците в селата, като ги въоръжиш с необходимите умения и нагласи, които ще им послужат, както в изпълнението на проектите им, така и дългосрочно в професионалното и личностното им развитие.

Защо да бъда ментор?

1. Ще преживееш истински чудесни моменти от постигането на промяната и успехите на децата, за които ти си допринесъл.
2. Менторската работа с децата ще допринесе и за твоето личностно развитие и усъвършенстване като активен гражданин.
3. Екипът на "Училищни чудеса" се ангажира да ти помогне чрез препоръка и грамота за участие, ако си търсиш работа.

Нужни умения

Ако имаш предишен опит в работата с деца, би било страхотно, но най-важното е да имаш силна мотивация и търпение. Те са необходими, за да устояваш на трудностите, които могат да възникнат при работата с учениците. Децата имат нужда от много подкрепа и насоки и затова е от изключителна важност менторът да бъде пример за тях за отговорност, уважение и толерантност, за да бъде техен ролеви модел и да спечели тяхното доверие.

Не на последно място, уменията ти за работа с Microsoft Office пакета, Google Drive и Gmail ще ти бъдат необходими и ще улеснят работата ти.

Транспорт

Организаторите покриват разходите за гориво на менторите за срещи на живо с учениците и участия в общи обучения и събития.

Как да се включа?

Кандидатствай до 13 януари 2019 г., като попълниш следния формуляр за кандидатстване: https://goo.gl/forms/SgQ6oqJOZ7dO80Cz2